Susisiekite telefonu: +370 662 366 77

Juridinių asmenų bankrotas

Į pradžią

Svarbiau yra apgalvotai veikti negu protingai mąstyti

Ciceronas


 

 Ar kreditoriai beldžiasi į duris? O gal skolininkas negrąžina įsiskolinimo?

Jeigu atsakymas teigiamas, pradėkite kurti strategiją, į kurią įeitų ne tik mintys, bet ir veiksmai. O pirmas iš jų, pasitarti su asmeniu, gebančiu ir išmanančiu įmonės finansinę būklę apibūdinančius rodiklius, žinančiu bei besidominčiu rinka ir jos tendencijomis, akis į akį susidūrusiu su įmonės bankrotu. 

Patikimą, išmanantį, o svarbiausia turintį ne vienerius metus patirties įmonių bankroto srityje specialistą, galintį atsakyti į visus Jus dominančius klausimus, padėti suderinti įsiskolinimų grąžinimą įmonės kreditoriams ir dar daugiau Jums siūlo Bankroto ir verslo konsultacijų centras. 

  • Jeigu esate skolininkas prieš susitikant su konsultantu siūlome pasiruošti ir patiems pasitikrinti, ar įmonei gresia bankrotas. O tam svarbu žinoti pradelstų įsisikolinimų ir įmonės turto santykį, kurį apibūdina LR Įmonių bankroto įstatymas. Įstatyme nurodyta, jog įmonė laikoma nemokia, kai  nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, jeigu atlikus šį veiksmą kyla abejonių arba neaiškumų, nedvejodami kreipkitės į specialistą ir užduokite visus rūpimus klausimus. 
  • O jeigu esate kreditorius ir niekaip negalite atgauti skolos, kurią jau kelis kartus atidėjote, mūsų specialistas turi resursų patikrinti Jūsų skolininko finansinę padėtį ir padėti suderinti skolos grąžinimo klausimą. Tuo atveju, jei jau esate bankrutuojančios įmonės kreditorius, mūsų specialistas patars į ką būtina atkreipti dėmesį ir padės priimti teisingą spendimą vienu ar kitu klausimu bei išaiškins Jūsų teises bankroto proceso metu. 

Siūlome Jums konsultacijas, nes supratimas, jog įmonės bankrotas laiku yra naudingas ne tik rinkai, bet ir kreditoriams bei įmonei ir tai, jog įmonės banktrotas tam tikrais atejais yra priemonė, padedanti optimaliausiai suderinti įmonės kreditorių, vadovo bei akcininko ir įmonės interesus, yra pagrindis Bankroto ir verslo konsultacijų centro uždavinys.

  • Įmonės savininkui (savininkams) ir įmonės vadovui laiku kriepimąsi į teismą dėl bankroto bylos kėlimo naudingas atsakomybės klausimui išspręsti. LR Įmonių bankroto įstatymas nurodo tiek įmonės savininko (savininkų), tiek vadovo atsakomybę, tuo atveju, jei įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba  įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Šiuo atveju įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, o laiku nepateikus, privalo atlyginti įmonės patirtą žalą.
  • Be to, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas (savininkai) per tuos pačius terminus privalo pateikti administratoriui ir viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, o nepateikus dokumentų per teismo nustatytą terminą, įstatyme numatyta bauda ar net teisės eiti viešo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ir būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimas. 

Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (norėdami skaityti įstatymo redakciją spauskite čia).

IKI PASIMATYMO